Till startsidan

Arkitektur

115 SEK
345 SEK
115 SEK
460 SEK
920 SEK
115 SEK

(Alla priser är inklusive moms. Avgift för Frakt tillkommer vid beställningstillfället (f.n lösnummer 15:-, prenumeration 15:-/utgåva). I kassan kan du justera din beställning, öka antalet produkter och även ge bort tidningen som en gåva.)

Förhandsboka nummer

Starta prenumeration med nummer

Nr/år: 8

Nästa nr utkommer: 2018-02-06

Språk: Svenska (SV)


Beskrivning: Arkitekturen angår oss alla. Människan formar arkitekturen och arkitekturen påverkar människan. Och varje byggnad kan ses som ett inlägg i det offentliga samtalet.
Tidskriften ARKITEKTUR har sedan 1901 presenterat och debatterat svensk byggnadskonst. Den har också blivit den viktigaste källan till inspiration och information för alla med professionellt intresse för arkitektur och byggande. Det är ett ansvar att förvalta traditionen från närmare ett helt sekel, men också ett ansvar att utveckla den vidare. Att ARKITEKTUR 1989 fick Stora Journalistpriset kan ses som en bekräftelse på att tidskriften är på rätt väg.

ARKITEKTUR lyfter fram "det goda exemplet" när det gäller ny arkitektur och nytt stadsbyggande. Men att beskriva sambanden med samhällsutvecklingen i stort är också en viktig del av tidningens uppgift. Historiska bakgrunder och analyser får därför också stort utrymme.

Den svenska arkitekturen är förstås huvudämnet. Men ARKITEKTUR följer även händelserna på den internationella scenen. Ger utblickar, kommenterar trender, presenterar de viktiga arkitekterna och deras verk. En rad skribenter runt om i världen hjälper oss med denna bevakning. Internationaliseringen är ju en av tidens tendenser - samtidigt som lyhördheten för nationella särdrag tycks öka. Diskussionen om de två perspektiven återkommer vi ständigt till.

Idag håller gränserna på att bli allt mindre tydliga mellan arkitektur, inredning, design och andra konstarter. Att spegla denna förändring och att låta olika konstformer ge impulser åt varandra är också en av tidskriftens nya spännande uppgifter.

ARKITEKTUR ägnas med jämna mellanrum ett speciellt tema där ett ämne eller en aspekt fördjupas. Så har t ex flera av Europas ur arkitektonisk synvinkel mest intressanta länder presenterats. 8 nummer per år.