Till startsidan

Folket I Bild

49 SEK
49 SEK
147 SEK
49 SEK

(Alla priser är inklusive moms. Avgift för Frakt tillkommer vid beställningstillfället (f.n lösnummer 18:-, prenumeration 18:-/utgåva). I kassan kan du justera din beställning, öka antalet produkter och även ge bort tidningen som en gåva.)

Förhandsboka nummer

Starta prenumeration med nummer

Nr/år: 11

Nästa nr utkommer: 2020-10-20

Språk: Svenska


Beskrivning: Reportage i text och bild från Sverige och övriga världen, ett rikt kulturmaterial.
Tidningen står på egna ben - tar inte statligt stöd.
Tidningens paroller är antiimperalism, försvar av yttrande- och tryckfriheten och för en folkets kultur.


världen