Till startsidan

Allmänna villkor vid beställning

ALLMÄNNA VILLKOR VID BESTÄLLNING I TIDNINGSBUTIKEN 

 

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då du använder våra tjänster i tidningsbutiken (”Tjänsten”). 

Läs noga igenom Villkoren innan du använder Tjänsten. Genom att registrera dig och genomföra en beställning godkänner och accepterar du Villkoren enligt vad som närmare specificeras nedan. Om du inte godkänner Villkoren kan du inte genomföra en beställning.


LEVERANSVILLKOR 

Vi säljer och levererar tidningar och tidskrifter till privatpersoner, företag och organisationer. För att privatpersoner ska kunna använda Tjänsten krävs att de är 18 år eller att de har målsmans alternativt god mans godkännande.


Leverans sker ca 5 arbetsdagar efter bekräftad beställning till den adress som anges vid beställning eller som finns registrerad på beställarens konto. Det är viktigt att du anger din e-postadress och/eller ditt telefonnummer vid beställning så att vi snabbt kan få tag på dig vid exempelvis frågor om din beställning eller om leveransen eventuellt skulle bli fördröjd. 


BETALNINGSVILLKOR 

De varor du beställer kan betalas på följande sätt: 

-       I förskott med betal- eller kreditkort,

-       värdebevis, eller

-       mot faktura i pappersform eller elektronisk form. En avgift tillkommer för pappersfaktura. 

Samtliga betalningar sker krypterat via vår PCI-certifierade samarbetspartner Klarna, som även är certifierade enligt det skärpta säkerhetskravet PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). 

Alla priser som anges är i svenska kronor (SEK) och är inklusive 6 % moms. Undantagsvis kan dock någon tidning/tidskrift beläggas med 25 % moms om den inte uppfyller Skatteverkets krav på vad som regleras som tidning/tidskrift. 

Betalningsvillkoren för betalning mot faktura är 14 dagar netto. En påminnelseavgift om 50 kronor utgår vi obetald faktura på förfallodagen. 

Alla varor tillhör Reitan Convenience Sweden AB (”RCS”) till dess att full betalning erlagts. De prisuppgifter som lämnas är med reservation för eventuella felaktigheter. 

Vi reserverar oss mot eventuella prisjusteringar på tillsvidareprenumerationer. 


FRAKT/PORTO 

Aktuell fraktavgift vid beställningstillfället tillkommer.
 

REKLAMATION 

Om den vara du beställt skulle visa sig vara felaktig eller på något annat sätt defekt (exempelvis fraktskadad) har du självklart rätt att få en ny vara. Du ska då reklamera varan till oss så snart som möjligt och senast inom två månader efter att du har fått varan. Vänligen kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@pressbyran.se vid en eventuell reklamation för ytterligare information om returnering och eventuella andra frågor. 

OBS! Vi löser inte ut returer skickade till oss mot postförskott.
 

KONSUMENTSKYDD 

Dessa Villkor utgör grunden för det köpeavtal du som konsument ingår med RCS. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas givetvis också bestämmelserna i Konsumentköplagen (1990:932), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) samt tillämplig personuppgifts-/dataskyddslagstiftning vid samtliga köp på våra sajter.

 

ÅNGERRÄTT OCH RETUR 

Som kund hos oss har du alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, eller en väsentlig del av den. För att du ska kunna utnyttja din ångerrätt ska varan vara i ett väsentligt oförändrat skick. Vill du returnera ett köp rekommenderar vi att du tar kontakt med vår kundservice via kontaktformuläret på vår webbsida senast 14 dagar från mottagandet av varan. Varan skickas lämpligen tillbaka till oss i den förpackning du fick den i. Returfrakten står du som kund för.


Detta står på på konsumentverkets sida gällande distansköp:

Det är konsumenten som ska stå för returfrakten om konsumenten ångrar sitt köp, förutsatt att du har informerat om det innan köpet. Är det däremot fel på varan (en reklamation) är det du som ska stå för returfrakten.

 

TILLÅTEN ANVÄNDNING

Genom att skapa ett konto och registrera dig som användare av Tjänsten får du en rätt att använda Tjänsten på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av RCS. För eget personligt bruk är det tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från RCS och som framgår av Tjänsten. Det är inte tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

 

underhåll och begränsningar

RCS förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Tjänsten eller åtkomsten till Tjänsten.

 

RCS har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. RCS kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten, tillförlitligheten eller korrektheten på information som finns presenterad i Tjänsten. RCS kan inte ställas till svars om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat. 

RCS åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Tjänsten.

 

AVTALSBROTT OCH ANSVAR

RCS har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka RCS eller tredje man skada. RCS tar inget ansvar för åtgärder som utförs i ditt namn, även om någon annan har utnyttjat ditt lösenord och använt ditt användarkonto. 

RCS ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användningen av Tjänsten. RCS ansvarar endast för direkt skada orsakad av RCS’s uppsåt eller grova vårdslöshet.

 

FORCE MAJEURE

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligen försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

behandling av personuppgifter

RCS ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Vilka personuppgifter behandlar RCS om dig?